Các phòng thí nghiệm và Lab NC của bộ môn CNĐT & KTYS

  • Phòng TN cấu kiện điện tử: do Ths. Đào Quang Huân phụ trách, tại Phòng 305 - Nhà T, dùng cho sinh viên năm thứ 3 của Viện Điện tử - Viễn thông đến thực hành môn Cấu kiện điện tử, .

  • Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học và Mạch và xử lý tín hiệu y sinh: do TS. Dương Trọng Lượng phụ trách, dùng cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh. Đặt tại phòng 308b - Nhà C9.

  • Lab NC thiết kế mạch điện tử, Xử lý ảnh y tế, Hệ thống thông tin y tế: do TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Đào Việt Hùng, và Ths. Hoàng Quang Huy phụ trách. Đặt tại phòng 308a - Nhà C9.

  • Lab NC Xử lý tín hiệu điện não (EEG) và tín hiệu điện cơ (EMG): do TS. Phạm Phúc Ngọc, TS. Phạm Mạnh Hùng phụ trách. Đặt tại phòng 419 - Nhà C9.

  • Lab NC về Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế, Y học hạt nhân và Kỹ thuật xạ trị: do TS. Nguyễn Thái Hà, TS. Trần Anh Vũ. TS. Nguyễn Thu Vân phụ trách. Đặt tại phòng 418 nhà C9.

  • Lab NC về Quang học y sinh: do TS. Trịnh Quang Đức phụ trách. Đặt tại phòng 618 - Tầng 6, Thư viện Tạ Quang Bửu.