Thông tin liên hệ

  • Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh - Viện Điện Tử - Viễn Thông

  • Văn phòng BM: Phòng 413 - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

  • Website: http://bme.hust.edu.vn

  • Email: bme.set@hust.edu.vn

  • Hotline: 09........