Tư vấn Tuyển sinh

Ngành Kỹ thuật y sinh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh hàng năm gồm các hệ đào tạo như sau:

 • Đại học chính quy ngành KTYS: tuyển sinh theo lịch chung của các trường đại học. Sinh viên sẽ đăng ký vào học ngành Điện tử - Viễn thông, mã KT21, chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh.

 • Chương trình tiên tiến KTYS: chỉ tiêu 30-40 sinh viên/khóa, tuyển sinh cùng với tuyển sinh đại học. Xét điểm 3 môn thi tốt nghiệp là Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh.

 • Cao học KTYS: nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển cao học vào tháng 2 đến tháng 3, thi vào tháng 8 hàng năm, chỉ tiêu 20-30 học viên/khóa

 • Tiến sỹ KTĐT: nộp hồ sơ và bảo vệ đề cương dự tuyển NCS vào tháng 8-9 hàng năm, đăng ký và mua hồ sơ tại Viện đào tạo Sau đại học.

 • Vừa làm vừa học KTYS: chỉ tiêu không hạn chế, mua hồ sơ vào hai đợt trong năm là tháng 2 hoặc tháng 7 hàng năm.

 • Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn về Điện tử Y sinh và Trang thiết bị y tế (mở theo yêu cầu)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

 • Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh - Viện Điện Tử - Viễn Thông
 • Văn phòng BM: Phòng 413 - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
 • Website: http://bme.hust.edu.vn
 • Email: bme.set@hust.edu.vn
 • Hotline: 09........ ghfbdhvej