Chương trình tiên tiến KTYS đạt kết quả tốt trong kiểm định AUN

Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới.
Đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung (AUN-QA) nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường, đồng thời nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực.

Ba chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y Sinh, Cơ Điện tử, Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu của trường ĐH BKHN đã được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA version 3. Chương trình tiên tiến KTYS đã đạt kết quả kiểm định tốt. Đây là sự khích lệ động viên rất lớn với cán bộ và sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông. Nhận được kết quả kiểm định của AUN-QA có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định những bước phát triển đúng đắn của chuyên ngành KTYS, Trường ĐHBK Hà Nội.
Các khuyến nghị và góp ý của Đoàn chuyên gia sẽ là những căn cứ quan trọng bổ sung vào sự phát triển và củng cố chương trình đào tạo để ngày càng hoàn thiện hơn.

Nguồn: Trung tâm đảm bảo chất lượng - Trường ĐH Bách Khoa Hà nội