TS Nguyễn Thái Hà

TS. Nguyễn Thái Hà

Phòng làm việc: C9 – 418

E-Mail: ha.nguyenthai@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy

 • Công nghệ chẩn đoán hình ảnh
 • Y học hạt nhân và Kỹ thuật Xạ trị
 • Lập kế hoạch điều trị trong xạ trị
 • Nhập môn Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
 • Tư duy công nghệ và Thiết kế Kỹ thuật

Quá trình đào tạo

 • 1994 – 1999: Học đại học ngành Điện tử – Viễn thông – Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2000 – 2002: Thạc sĩ – Điện tử – Viễn thông – Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2004 – 2009: Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử – Đại học Bách Khoa Hà nội

Định hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu xử lý ảnh y tế trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh
 • IoT trong y tế

Các nghiên cứu đang thực hiện

 • Nghiên cứu xử lý ảnh SPECT tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành
 • IoT trong y tế

Các bài báo đã được công bố

 • Duong Trong Luong, Nguyen Thai Ha, Nguyen Minh Duc ,”Research and design a non-invasive blood glucose measuring module”
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha ,”Android smart phones application in Tele-monitoring Electrocardiogram”
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha , “Advanced Two-State compressing Algorithm: A versatile, reliable and Low-cost Computational Method for ECG wireless Applications.”
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà ,”New Design of 12-Lead ECG Simulation Signal System with Simulated Noise Added.”
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Minh Đức , “Design of a customizable and portable pneumatic compression device”
 • Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Đặng Hoàng Minh , “3D Convolutional Auto-Encoder for Attenuation Correction of Cardiac SPECT Images”
 • Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Đặng Hoàng Minh, “3D Unet Generative Adversarial Network For Attenuation Correction Of Spect Images”
 • Nguyễn Việt Dũng, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Thái Hà, Trần Anh Vũ , “Wrist Pulse Measurement for Pulse Diagnosis in Traditional Chinese Medicine”
 • Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thu Van ,”A study of mean glandular dose during diagnostic mammography in hospital in Hanoi, Vietnam.”
 • Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Trần Ngọc Toàn , “Đánh giá mật độ quang và độ tương phản ảnh trong ảnh chụp X quang vú ở bệnh viện tại Hà nội.”
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Sỹ Dũng, Đinh Thị Nhung, Nguyễn Thu Vân, Phạm Văn Thanh, “Xây dựng chương trình quản lý phòng khám siêu âm.”
 • Nguyen Thu Van, Nguyen Thai Ha, Nguyen Tien Dung,”Computer Aided Diagnosis (CAD) system for detection of breast cancer in X ray images.”
 • Nguyen Thai Ha, Do Thanh Nam , “Software of quality control for X ray equipment.”
 • Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Pham Manh Hung, Chu Duc Hoang, Pham Van Thanh , “Designing Homecare patient monitoring equipment.”
 • Nguyễn Đức Thuận, Đào Quang Huân, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Duy Hải, Chử Đức Hoàng , “Ứng dụng kỹ thuật số trong thiết kế chế tạo thiết bị điều trị mắt.”
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà , “Xây dựng chương trình điều khiển và hiển thị các thông số sinh học trên máy tính.”
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà ,”Xây dựng chương trình điều khiển và hiển thị các thông số sinh học trên máy tính.”
 • Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Văn Tân ,”Phần mềm từ điển điện tử Y sinh. Kỉ yếu hội nghị khoa học lần thứ 20″
 • Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Việt Dũng ,”Phương pháp xây dựng và phát triển một ngành mới tại trường đại học.”
 • Nguyen Duc Thuan, Dao Quang Huan, Duong Trong Luong, Vu Duy Hai, Nguyen Viet Dung, Nguyen Thai Ha, Lai Huu Phuong Trung, Pham Ngoc Tien ,”Eyes treatment equipment applying digital technique.”
 • Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Phan Kiên, Nguyễn Thái Hà ,”Điều trị bằng dòng điện và ứng dụng trong điều trị mắt.”
 • Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Đặng Hoàng Minh ,”Về một bộ dữ liệu xạ hình tưới máu cơ tim phục vụ việc xây dựng, đánh giá các mô hình học máy dò tìm tổn thương cơ tim”
 • Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Đặng Hoàng Minh ,”A Deeplearning Method for Diagnosing Coronary Artery Disease using SPECT Images of Heart”
 • Dương Trọng Lượng, Hoàng Trường Kiền, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái Hà ,”Illumination Compensation of facial image using combination algorithm for face recognition”
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Thái Hà ,”Nghiên cứu thiết kế công cụ hỗ trợ quá trình co bóp của tim”
 • Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thuận ,”PET Image Quality evaluation at upper and lower threshold of 18F-FDG dose: Apilot study in Vietnamese Patients”
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Nguyen Minh Duc ,”Thiết kế hệ thống truyền-nhận tín hiệu điện tim (ECG) ứng dụng công nghệ WiFi hỗ trợ theo dõi và chẩn đoán bệnh tim mạch từ xa”
 • Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Vu Duy Hai, Nguyen Minh Duc ,”Thiết kế mạch thu nhận tín hiệu tim đồ trở kháng ngực ( ICG) áp dụng để đo và theo dõi liên tục các thông số huyết động của tim.”
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Trịnh Quang Đức, Phí Ngọc Tú, Nguyễn Phan Kiên ,”Design of the Electrocardiogram Signal Acquisition System in Real-time Based on Souncard Interface Integrated on Personal Computer”
 • Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thái Hà, Vũ Duy Hải ,”Thiết kế mạch thu nhận và xử lý tín hiệu tim đồ trở kháng ngực”
 • Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan, Pham Manh Hung, Doan Dinh Nhan ,”Gray Level Co-occurrence Matrix Application of Abnomalities on mammograms.”
 • Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Mạnh Hùng, Đào Trang Linh, Trần Thanh Minh ,”Phân vùng ảnh X quang vú bằng phương pháp chênh lệch mức xám đồ.”
 • Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thu Vân , “Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh X quang vú phục vụ chẩn đoán và lưu trữ tại các bệnh viện Việt nam.”
 • Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà ,”Xây dựng chương trình tạo và dịch bản tin HL7 được ứng dụng trong hệ thống thông tin y tế.”
 • Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà ,”Quản lý chất lượng và xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị chụp nhũ ảnh.”
 • Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà ,”Xây dựng chương trình phần mềm kiểm chuẩn thiết bị X quang.”
error: Content is protected !!