Sinh viên CTTT KTYS trong giờ BME Design

Sinh viên Chương trình tiên tiến KTYS K62 trong giờ báo cáo môn học BME Design 1, với các sản phẩm thiết kế dùng Arduino.
Với môn học này, sinh viên được học về qui trình thiết kế kỹ thuật, thực hành và kiểm tra sản phẩm thiết kế. Ngoài ra sinh viên còn rèn luyện được kỹ năng làm báo cáo thiết kế và thuyết trình về sản phẩm.
Tuy mới là học kỳ đầu tiên học về thiết kế kỹ thuật nhưng các nhóm đã tự thiết kế nên những sản phẩm rất thú vị như: đo và ổn định nhiệt độ phòng, bật tắt thiết bị điện từ xa, hệ thống tự động tưới cây theo cảm biến độ ẩm của đất, ...
Dưới đây là hình ảnh một số nhóm báo cáo sản phẩm trong bài thi giữa kỳ: