SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH ĐẠT GIẢI CAO TRONG BÀI THI CỦA CLB SINH VIÊN NCKH

Sinh viên Đỗ Thị Khánh Linh, lớp CTTT Kỹ thuật Y sinh K63 đã đạt vị trí thứ 2 trong bài thi số 1, sự kiện BEE*SRC của CLB Sinh viên NCKH, Viện Điện tử - Viễn thông.
Đáng chú ý Khánh Linh là bạn nữ duy nhất trong top 5 của bài thi. Chúc mừng em với kết quả ban đầu này và xin chúc em sẽ đạt nhiều kết quả tốt trong NCKH nói riêng và trong học tập nói chung.

ALT