NCS. Nguyễn Thành Trung bảo vệ luận án TS cấp cơ sở

Vào 9h00 ngày 15/10/2020, tại C1-318, NCS. Nguyễn Thành Trung của bộ môn CNĐT và KT y sinh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật điện tử với đề tài: “Nghiên cứu xử lý ảnh SPECT tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành”.
Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ
NCS-Trung-108-Hoi-dong

Sau khi trình bày NCS trả lời và tiếp thu các ý kiến của hội đồng NCS-Trung-108-BM-tang-hoa

TS Nguyễn Việt Dũng-Trưởng Bộ môn tặng hoa NCS

NCS-Trung-108-Hoi-dong-Ket-thuc
NCS chụp ảnh với hội đồng và giáo viên hướng dẫn