TS ĐÀO VIỆT HÙNG BÁO CÁO TẠI BỘ MÔN NỘI DUNG LUẬN ÁN TS TẠI VIỆN KỸ THUẬT SHIBAURA (NHẬT)

Luận án của Ts Đào Việt Hùng có tiêu đề “Phương pháp mới để đo góc nghiêng trong thiết bị y tế”, trong đó Ts Hùng đề xuất một phương pháp hoàn toàn mới để đo góc nghiêng, giảm nhiễu EMI và nhiễu do chuyển động.

error: Content is protected !!