Quy định về ngoại ngữ áp dụng từ K65 CTTT

Sinh viên CTTT K65 chú ý: Quy định ngoại ngữ áp dụng cho K65 trở về sau.

Các quy định hiện hành với sinh viên khoá K64 trở về trước vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. Đặc biệt với sinh viên K64, các bạn có chứng chỉ IELTS quốc tế lập tức khẩn trương đưa chứng chỉ ra trung tâm ngoại ngữ trường thẩm định và chuẩn bị thủ tục để được công nhận là điểm R (Passed).

 

error: Content is protected !!