“Gặp để yêu hơn” với các Idol ngành Kỹ thuật Y sinh

Ngành Kỹ thuật Y sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng các bạn đã đỗ Xét tuyển tài năng vào 2 chương trình đào tạo của ngành:

Chương trình Tiên tiên Kỹ thuật Y sinh #ET-E5

Chương trình chuẩn Kỹ thuật Y sinh #ET2

Hẹn gặp các em vào buổi “Gặp để yêu hơn” diễn ra vào ngày 07/07 tại Đại học Bách khoa Hà Nội

error: Content is protected !!