Các phòng thí nghiệm và Lab NC của bộ môn CNĐT & KTYS

Phòng TN cấu kiện điện tử: do Ths. Đào Quang Huân phụ trách, tại Phòng 305 - Nhà T, dùng cho sinh viên năm thứ 3 của Viện Điện tử - Viễn thông đến thực hành môn Cấu kiện điện tử, . Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học và Mạch và xử lý tín hiệu y sinh: do TS. Dương Trọng Lượng phụ ...

Trung tâm Điện tử Y sinh

Trung tâm Điện tử Y sinh trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quyết định thành lập: Số 459/QĐ-TC ngày 01 tháng 09 năm 1999 do Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ký với nhiệm vụ: Ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của các lĩnh vực Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông ...

Giới thiệu bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Bộ môn CNĐT và KTYS trực thuộc Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Bộ môn đảm nhận chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện tử Y sinh và Điện tử ứng dụng. Đây là đơn vị đầu đàn trong việc đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật y sinh trên cả nước, đã được ...