Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ trong nước (gồm chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh) theo các chương trình đào tạo năm 2017. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển: Dành cho thí sinh đăng ký theo định hướng nghiên cứu. Thi tuyển: Dành cho thí sính đăng ký theo định hướng ứng dụng hoặc thí sinh đăng ký ...

Thông báo tuyển sinh cao học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TTBGDĐT ngày 15/02/2014, căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo ...