Hiện tại, lực lượng cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho chuyên ngành Kỹ thuật y sinh gồm 2 bộ phận:

  • (1) Bộ phận cán bộ cơ hữu – gồm trên 30 cán bộ, trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật y sinh.
  • (2) Bộ phận cán bộ cộng tác viên – gồm cán bộ trực thuộc các đơn vị phối hợp với Bộ môn từ các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện, các công ty khác nhau trên cả nước được mời làm cộng tác viên trong việc giảng dạy cũng như nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật y sinh.
DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT Y SINH
Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận
Học hàm, học vị: GS.TS, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp
Chức vụ, vị trí công tác: Giám đốc chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử
Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Bộ môn từ 2019, Phó trưởng Bộ môn từ 2008-2019, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh, Xử lý ảnh y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Thông tin thêm
Họ và tên: Trần Anh Vũ
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên chính, trưởng nhóm chuyên môn Tin học y sinh
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Phương pháp thống kê dữ liệu y sinh, Chẩn đoán hình ảnh y tế, Quản lý trang thiết bị y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Thông tin thêm
Họ và tên: Phạm Phúc Ngọc
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Cơ sinh, Kỹ thuật điện tử, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Thông tin thêm
Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Chủ tịch Công đoàn Viện ĐTVT, Trưởng Bộ môn từ 2008-2019, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật xạ trị, An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinhThông tin thêm
Họ và tên: Vũ Duy Hải
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng phòng Tuyển sinh,Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Mạng thông tin y tế, Y tế từ xa, Bệnh án điện tử, Chuyên đề BME, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Điện tử y sinh
Thông tin thêm
Họ và tên: Dương Trọng Lượng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh từ 2014-2018
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinhThông tin thêm
Họ và tên: Nguyễn Thu Vân
Học hàm, học vị: TS (Úc)
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật siêu âm, Thiết kế kỹ thuật y sinhThông tin thêm
Họ và tên: Hoàng Quang Huy
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Ngôn ngữ lập trình, Học máy trong y tế, Phương pháp thống kê dữ liệu y sinh, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Cấu kiện điện tử

Website : web.ibme.dev

Thông tin thêm

Họ và tên: Đinh Thị Nhung
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử
Họ và tên: Đào Việt Hùng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Điện tử y sinh, Kỹ thuật điện tử
Thông tin thêm
Họ và tên: Nguyễn Phan Kiên
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Cơ sinh
Họ và tên: Trịnh Quang Đức
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Quang học y sinh, Linh kiện quang điện tử, Laser trong y tế
Họ và tên: Nguyễn Minh Đức
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinhThông tin thêm
Họ và tên: Đào Quang Huân
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Phòng thí nghiệm
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Thiết bị điện tử y sinh
Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó phòng CTSV; Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Kỹ thuật điện tử, Xử lý tín hiệu y sinh
Họ và tên: Lại Hữu Phương Trung
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điều trị, Lập trình hệ nhúng, Thiết kế phần cứng