Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình là tạo ra một chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, cho phép sinh viên tiếp cận được các thành tựu phát triển mới nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh; cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, phát triển suy luận, nghiên cứu giải quyết các vấn đề chung của các khoa học kỹ thuật và y sinh. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng:

 • Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề chung giữa kỹ thuật và y sinh
 • Thu nhận, phân tích, biên dịch các dữ liệu từ các cơ thể sống
 • Làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình để mô tả các hiện tượng y sinh.
 • Giải quyết các vấn đề đạo đức, chuyên môn và xã hội liên quan đến tương tác giữa các hệ thống sinh học và phi sinh học.
 • Tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao. Nắm bắt các vấn đề hiện thời của Kỹ thuật Y sinh.
 • Có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp thiết bị y tế, tư vấn kỹ thuật, cơ sinh, công nghệ sinh học
 • Có thể trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả.
 • Có khả năng dùng tiếng Anh tốt và có thể làm việc ở nước ngoài

Hình thức đào tạo

 • 4 năm (chương trình của nhân) + 1,5 năm (chương trình thạc sỹ)
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (cử nhân) + 45 tín chỉ (thạc sỹ)
 • Học bằng tiếng Anh
 • Mô hình lớp học nhỏ tầm 40 sinh viên
 • Giảng dạy theo phương thức giảng/học chủ động, làm việc nhóm
 • Bổ trợ kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm
 • Hướng dẫn sinh viên làm việc tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai
 • Sinh viên được thực tập tại Bệnh viện

Đề cương chương trình

Chú ý: Trong giai đoạn chuyển giao, chương trình đào tạo cho các CTTT của K62 và K63 được chuyển đổi theo hướng  tích hợp (Cử nhân + Thạc sỹ) như sau:

Quyển CTTT tích hợp Kỹ thuật Y sinh (ET-E5)

 

error: Content is protected !!