Tư vấn Tuyển sinh

Ngành Kỹ thuật y sinh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh hàng năm gồm các hệ đào tạo như sau: Đại học chính quy ngành KTYS: tuyển sinh theo lịch chung của các trường đại học. Sinh viên sẽ đăng ký vào học ngành Điện tử – Viễn thông, mã KT21, chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh. Chương trình