Bộ môn sở hữu 7 phòng thí nghiệm chuyên đề phục vụ sinh viên trong học tập

 • Phòng TN cấu kiện điện tử: tại Phòng 305 – Nhà T, dùng cho sinh viên năm thứ 3 của Viện Điện tử – Viễn thông đến thực hành môn Cấu kiện điện tử, .
 • Phòng TN kỹ thuật điện tử
 • Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học và
 • Phòng TN Mạch và xử lý tín hiệu y sinh: dùng cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh. Đặt tại phòng 308b – Nhà C9.
 • Phòng TN mạng thông tin y tế
 • Phòng TN thiết kế mạch điện tử
 • Phòng thực hành và nghiên cứu triển khai thiết bị y tế.

Các lab nghiên cứu

 • Lab NC thiết kế mạch điện tử, Xử lý ảnh y tế, Hệ thống thông tin y tế: phòng 308a – Nhà C9.
 • Lab NC Xử lý tín hiệu điện não (EEG) và tín hiệu điện cơ (EMG): phòng 419 – Nhà C9.
 • Lab NC về Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế, Y học hạt nhân và Kỹ thuật xạ trị: phòng 418 nhà C9.
 • Lab NC về Quang học y sinh: phòng 618 – Tầng 6, Thư viện Tạ Quang Bửu.