Bộ môn CNĐT và KTYS trực thuộc Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Bộ môn đảm nhận chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện tử Y sinh và Điện tử ứng dụng. Đây là đơn vị đầu đàn trong việc đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật y sinh trên cả nước, đã được BGD&ĐT phê duyệt chương trình khung năm 2008. Với đội ngũ cán bộ hùng hậu, cơ sở vật chất hiện đại, Bộ môn đã đào tạo sinh viên chuyên ngành với các hệ đào tạo: Đại học chính quy, Chương trình tiên tiến, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Ngoài ra, từ năm 2008, Bộ môn đã được BGD&ĐT cho phép triển khai thực hiện đào tạo Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh. Đây là 1 trong số 30 chương trình tiên tiến đã được Thủ tướng phê duyệt.

Văn phòng bộ môn: 413 nhà C9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: bme.set@hust.edu.vn
Website: http://bme.hust.edu.vn


Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Việt Dũng
Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Phúc Ngọc
Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Anh Vũ

Cơ sở vật chất

 • Phòng TN cấu kiện điện tử: tại Phòng 305 – Nhà T, dùng cho sinh viên năm thứ 3 của Viện Điện tử – Viễn thông đến thực hành môn Cấu kiện điện tử, .
 • Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học và Mạch và xử lý tín hiệu y sinh: dùng cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh. Đặt tại phòng 308b – Nhà C9.
 • Lab NC thiết kế mạch điện tử, Xử lý ảnh y tế, Hệ thống thông tin y tế: phòng 308a – Nhà C9.
 • Lab NC Xử lý tín hiệu điện não (EEG) và tín hiệu điện cơ (EMG): phòng 419 – Nhà C9.
 • Lab NC về Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế, Y học hạt nhân và Kỹ thuật xạ trị: phòng 418 nhà C9.
 • Lab NC về Quang học y sinh: phòng 618 – Tầng 6, Thư viện Tạ Quang Bửu.

Các môn học do Bộ môn giảng dạy

Hệ Đại học:

 • Cơ sở điện sinh học
 • Mạch xử lý tín hiệu y sinh
 • Công nghệ chẩn đoán hình ảnh
 • Cấu kiện điện tử
 • Hệ thống thông tin y tế
 • Giải phẫu sinh lý
 • Thiết bị điện tử y sinh
 • Xử lý ảnh y tế
 • Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
 • An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế
 • Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh
 • Vật liệu y sinh
 • Cơ sinh
 • Thiết kế kỹ thuật y sinh

Hệ Sau đại học:

 • Cảm biến y sinh
 • Mô hình hóa tín hiệu y sinh
 • Tái tạo ảnh y tế
 • Thông tin y tế
 • Thiết kế thiết bị y sinh
 • Thiết kế hệ thống theo dõi bệnh nhân
 • Mô phỏng hệ thống sinh lý
 • An toàn bức xạ trong y tế
 • Chuyên đề BME
 • Lập phác đồ điều trị trong xạ trị
 • Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến
 • Cơ sinh và ứng dụng
 • Quang học y sinh