Category Archives: Hợp tác quốc tế

Hợp tác trong nước và quốc tế

Ngành Kỹ thuật y sinh, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hiện đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác rất tốt với các đơn vị trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Cụ thể: Các đơn vị hợp tác trong nước: […]

error: Content is protected !!