Thông tin liên hệ

04 MAY 2015 | Liên hệ

  • Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh – Viện Điện Tử – Viễn Thông
  • Văn phòng BM: Phòng 413 – C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng – Hà Nội – Việt Nam
  • Website: http://bme.hust.edu.vn
  • Email: bme.set@hust.edu.vn
  • Hotline: 09……..