Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới.
Đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung (AUN-QA) nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường, đồng thời nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực. Đánh giá chất lượng ở cấp chương trình, trường đã lựa chọn bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Ba chương trình tiên tiến của trường là: Kỹ thuật Y Sinh, Cơ Điện tử, Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu đã được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA version 3 vào 3 ngày 4, 5, 6 tháng 7.

Ban giám hiệu trường ĐHBK HN và lãnh đạo của 3 Viện chào đón đoàn AUN-QA

Cựu sinh viên các Khóa của CTTT KTYS về tham gia phỏng vấn với các chuyên gia đánh giá

Các công ty và nhà tuyển dụng chụp ảnh kỉ niệm với các chuyên gia đánh giá sau phiên làm việc

Lãnh đạo trường ĐHBKHN và 3 chương trình kiểm định chụp ảnh lưu niệm với đoàn đánh giá

Lãnh đạo Viện ĐT-VT và đại diện tổ viết báo cáo CTTT KTYS cùng các chuyên giá đánh giá sau 3 ngày làm việc(Tin và ảnh từ TT Đảm bảo Chất lượng – Trường ĐH Bách Khoa Hà nội)