Sinh viên KTYS đạt giải cao trong NCKH cấp Viện

Sau khi bảo vệ cấp bộ môn, các đề tài do các  sinh viên ngành KTYS đã tham gia trình bày ở cập viện và đạt giải cao bao gồm : một giải nhất, một giải ba theo định hướng Academic và một giải nhì theo định hướng Innovative. Các đề tài sẽ tiếp tục tham gia triển lãm cấp trường vào ngày 3/6/2021.

Danh sách các đề tài đạt giải

Ghi chú
1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho định hướng hàn lâm với tiêu chí cứng là phải có công trình công bố (bài báo tạp chí, hội thảo, bằng sáng chế)

1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho định hướng ứng dụng với tiêu chí cứng là có sản phẩm demo

error: Content is protected !!