NCKH lần thứ 38 cấp Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Do tình hình dịch và các bạn sinh viên chưa thể tập trung học offline nên Tuần lễ sinh viên NCKH lần thứ 38 cấp Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh sẽ được tổ chức dưới hình thức online. Bộ môn tổ chức 02 Hội đồng với 14 nhóm sinh viên đăng ký để báo cáo.

Các em join vào group Teams Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Viện Điện tử – Viễn thông và vào 02 channel tương ứng của Bộ môn.

MÃ TRUY CẬP: eg0djap

Thời gian bảo vệ: từ 8h30 sáng thứ 7 ngày 15/05/2021

Mỗi nhóm có tối đa 30 phút để trình bày và trả lời câu hỏi. Trong đó thời gian trình bày từ 10-15 phút.

Chúc các nhóm có sự chuẩn bị tốt.
Danh sách chi tiết

error: Content is protected !!