HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN TUẦN SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 38 

Chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 38, năm học 2020- 2021 bao gồm hai hoạt động:

 • Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học: 19-21/5/2021 tại Thư viện Tạ Quang Bửu.
 • Lễ tổng kết hoạt động và triển lãm SVNCKH: 03-04/6/2021.

Đối với Bộ môn: 

Các Bộ môn triển khai tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học viện ĐT-VT lần thứ 38

 1. Thông báo tới các sinh viên và các thầy cô trong bộ môn về tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38. Thời gian đăng ký SVNCKH từ 01/05/2021 – 07/05/2021
 2. Các tài liệu cần thiết tải tại: https://tinyurl.com/mautailieuSVNCKH2021-BM
 3. Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH..
 4. 1 thầy cô có thể hướng dẫn nhiều nhóm bảo vệ ở cấp bộ môn. Khi các bộ môn gửi đề tài lên cấp Viện, mỗi thầy cô hướng dẫn tối đa 2 nhóm.
 5. Các bộ môn triển khai cho sinh viên bảo vệ tại cấp bộ môn trong thời gian 08/05 – 14/05/2021 (Đăng ký thời gian trước cho BTC để thông báo cho các nhóm sinh viên chuẩn bị)
 6. Nộp Biên bản bảo vệ tại cấp bộ môn cho BTC (Mẫu 5 + Mẫu 6) (Bản cứng + Bản mềm). Deadline 14/05/2021
 7. Các nhóm được bộ môn đề xuất xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Phân loại đề tài theo hai hướng Academic và Innovative/Application. Bộ môn tổng hợp các tóm tắt có chữ ký của giảng viên hướng dẫn để nộp cho BTC cùng với Biên bản bảo vệ.

  Hướng Academic: công bố trên WoS, Scopus, công bố được chấp nhận tính điểm bởi HĐCDGSNN

  Hướng Innovative/Application: Sản phẩm thực tiễn phần cứng hoặc phần mềm, ứng dụng, sáng tạo

 8. Ngày 16/05/2021 BTC sẽ gửi thông báo cho các bộ môn, các thầy cô, các nhóm sinh viên danh sách các nhóm được lựa chọn để bảo vệ oral tại cấp Viện. Các nhóm còn lại sẽ được trình bày dưới dạng Poster tại buổi bảo vệ.
 9. Từ 19 – 21/05/2021 Hội nghị SVNCKH cấp Viện được tổ chức tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu
 10. Các nhóm được bộ môn đề xuất và Viện lựa chọn (tối đa 40 nhóm) sẽ được cấp giấy chứng nhận SVNCKH của trường và được đăng lên kỷ yếu.
 11. Từ 03 – 04/06/2021: Triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên
 12. Các đề tài được báo cáo tại các phân ban có thể nộp bài tham gia cuộc thi bình chọn online trên mạng xã hội mang tên BK –V.Ideas được tổ chức đồng hành cùng Hội nghị (Mẫu 10). Cuộc thi chia làm hai hạng mục: Các ngành Kỹ thuật Công nghệ và Các ngành Quản lý-Sư phạm-Ngoại ngữ và Lý luận chính trị. Cơ cấu mỗi bộ giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo tài liệu này.

Đối với sinh viên 

 1. Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH.
 2. Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2021.
 3. Viết Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (Mẫu 1) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn và nộp về Bộ môn theo đúng hạn yêu cầu.
 4. Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu.
 5. Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp “Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học”.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ 

Yêu cầu các nhóm sinh viên gửi thông tin đăng ký từ 01/05/2021 – 07/05/2021

 1. Bước 1: TẢI CÁC MẪU TÀI LIỆU

Các nhóm tải bộ tài liệu đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học và điền các thông tin cần thiết vào mẫu 1 và mẫu 2 (Khai đầy đủ trước và sử dụng thông tin khai này trong form đăng ký)

Sau đó chuyển sang bước đăng ký (Bước 2) và upload các tài liệu (Bước 3) đã điền thông tin về cho ban tổ chức SVNCKH lần thứ 38 năm 2021

Đường link tải tài liệu: https://tinyurl.com/mautailieuSVNCKH2021

 1. Bước 2: ĐĂNG KÝ     

Sử dụng link dưới đây để Đăng ký thông tin nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.

https://tinyurl.com/registrationnckhSET2021

Đề nghị các nhóm sinh viên khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn

Chú ý:  

Trong form đăng ký có mục Tóm tắt đề tài (Abstract) và mục Tài liệu tham khảo. Yêu cầu các nhóm thực hiện 2 bước sau:

 • Chế bản trước theo Mẫu Tóm tắt để đảm bảo thông tin vừa trong 1 trang (Tải mẫu viết tóm tắt trong file đính kèm (File: 1. Tóm tắt – Bộ môn – Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) – SVNCKH 2021 – Version X (Mẫu))
 • Copy Nội dung tóm tắt vào mục Tóm tắt đề tài của form đăng ký
 • Copy nội dung tài liệu tham khảo vào mục Tài liệu tham khảo

 

 1. Bước 3: UPLOAD CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Các nhóm tải Mẫu 1 (Tóm tắt) và Mẫu 2 (Thông tin SVNCKH 2021) lên trang

 https://tinyurl.com/uploadsvnckhSET2021

Các Mẫu 3 (Báo cáo IEEE) và Mẫu 4 (Poster) các nhóm sẽ upload sau khi bảo vệ cấp Bộ môn. Các Mẫu 1 và Mẫu 2 cũng có thể cập nhật sau khi bảo vệ cấp bộ môn nhưng bổ sung thêm version vào cuối tên file

(— Cách đặt tên file thông tin: Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn – Viện ĐTVT.xls

Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm EEG – KTTT – Viện ĐTVT.xls —-)

 

Chú ý: Các nhóm khai báo theo đường link ở mục ĐĂNG KÝ và upload Mẫu 1 (Tóm tắt) và Mẫu 2 (Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn – Viện ĐTVT.xls) mới được bảo vệ cấp bộ môn.  

error: Content is protected !!