Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai chính qui 2021

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2021 như sau:

 

Xem bản gốc tại đây

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Mã ngành Ngành đào tạo Chuyên ngành Bằng được cấp
1 7480201 Công nghệ thông tin   Cử nhân
2 7520201 Kỹ thuật điện Hệ thống điện
3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  
4 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông Phát thanh – truyền hình
Kỹ thuật Y sinh
 
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí Công nghệ Chế tạo máy
6 7520130 Kỹ thuật ô tô  
7 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử  
8 7520137 Kỹ thuật in  
9 7520301 Kỹ thuật hóa học  
10 7520309 Kỹ thuật vật liệu  
11 7520115 Kỹ thuật nhiệt Máy và thiết bị nhiệt – lạnh
12 7540102 Kỹ thuật thực phẩm  
13 7340101 Quản trị kinh doanh  
14 7340301 Kế toán  
15 7220201 Ngôn ngữ Anh (chỉ tuyển VB2)  

2.Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học dành cho người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2020 như sau:

 

Thông báo tuyển sinh này thay cho Thông báo TS số 215 và 216/QĐ-ĐHBKT-ĐTLT ngày 08/05/2020 (Xem bản gốc tại đây)

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Mã ngành Ngành đào tạo Định hướng chuyên sâu Bằng được cấp
1 7520201 Kỹ thuật điện Hệ thống điện Cử nhân
2

 

7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông Phát thanh – truyền hình
Kỹ thật Y sinh
Điện tử – viễn thông
3

 

7480201 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính
4 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  
5 7520130 Kỹ thuật ô tô  
6 7520103 Kỹ thuật cơ khí Công nghệ Chế tạo máy
7 7520137 Kỹ thuật in  
8 7520310 Kỹ thuật vật liệu kim loại  
9 7520115 Kỹ thuật nhiệt Máy và thiết bị nhiệt – lạnh
10 7540102 Kỹ thuật thực phẩm  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh (chỉ tuyển sinh VB2) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

  1. Thời gian đào tạo:  02 năm (không tính thời gian học bổ sung kiến thức nếu có).
Xem thêm
error: Content is protected !!