TS Dương Trọng Lượng

 

TS. Dương Trọng Lượng

 

Phòng làm việc :

E-Mail:

Các môn giảng dạy

Quá trình đào tạo

Định hướng nghiên cứu chính

Các nghiên cứu đang thực hiện

Các bài báo đã được công bố

 • Chu Duc Hoang, Nguyen Duc Thuan, Pham Manh Hung, Duong Trong Luong, “Thiết lập hệ điều hành Windows XP rút gọn để sử dụng cho dòng máy tính nhúng”. Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐHBKHN, 2006
 • Trần Hữu Cộng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hải, Dương Trọng Lượng, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn kéo dãn cột sống sử dụng trong y tế”. Tạp chí y học thực hành, Việt Nam. Số 10(843), 2012.
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Hung, “ECG signals transmission using wireless technology in patient health care and monitoring system”. Tạp chí KH&CN,Trường ĐHBK Đà Nẵng, 2012
 • Chu Duc Hoang, Nguyen Duc Thuan, Duong Trong Luong, Trinh Quang Duc, “Mobile device based HRV analysis system”. IEEE conference, 2013
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, “Evaluation of packet errors in wireless ECG signal transmission system using wifi technology”. Tạp chí KH&CN 6 trường Đại học, 2013
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Trinh Quang Duc,Nguyen Phan Kien, Phi Ngoc Tu, “Design of the ECG signal acquisition system in realtime based on soundcard interface integrated on personal computer”. Tạp chí KH&CN Đại học Quốc gia HN, 2014
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Trinh Quang Duc “Removal of baseline noise from ECG signal based on time domain approach”. International Journal of Biomedical Science and Engineering (IJBSE), USA. 2014
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha. “New Design of 12-Lead ECG Simulation Signal System with Simulated Noise Added”. International journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Vol. 4, Issue 6, pp.126-130, 2015
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Dang Huy Hoang. “Removal of power line interference from Electrocardiograph (ECG) using proposed adaptive filter”. Global Journal of Computer Science and Technology, ISSN 0975-4172 (online), ISSN 0975-4350(print), Volume 15-C, issue 2, Version 1.0, pp. 11-14, 2015
 • Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Minh Duc, Dang Huy Hoang,Nguyen Ngoc Xuan .“Design of Electrocardiography Signal Acquisition and Processing Software Module”. International Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol.3,No.2, pp. 11-17, 2015
 • Duong Trong Luong, Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh, Nguyen Duc Thuan. “A novel two-state ECG compression Algorithm used in telemedicine”. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 109, pp. 22-27, 2015
 • Duong Trong Luong, Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh, Nguyen Thai Ha,Nguyen Duc Thuan. “Advanced Two-State Compressing Algorithm: A Versatile, Reliable and Low-Cost Computational Method for ECG Wireless Applications”. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Vol.5, Issue 6, pp. 56-70, 2016
 • Luong Duong Trong, Linh Nguyen Tuan, Duc Nguyen Minh, Hoang Tran Duc, Ha Nguyen Thai,Thuan Nguyen Duc “Optimal Thresholds for Two-State ECG Compressing Algorithm”. The 3rd International Conference on Biomedical Engineering, Hanoi, VietNam, 2016. Pp: 3-7,978-1-5090-1099-8/16.
 • Duong Trong Luong, Nguyen Thai Ha, Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh,Nguyen Duc Thuan “Wireless LAN Based Experiment and Evaluation of Effect on the Two-State ECG Compression Algorithm”. Tạp chí Khoa học công nghệ các trường ĐH kỹ thuật số : No.123 (2017); số trang 036 – 042; ISSN 2354-1083
 • Duong Trong Luong, Nguyen Xuan Huy, Dao Viet Hung, Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan “ Research and Design a Non- Invasive Blood Glucose Measuring Module”. Am. J. Biomed. Sci. 2018,10(3),149-156;doi:10.5099/aj180300149
 • Duong Trong Luong, Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan “Android smart phones application in Tele-monitoring Electrocardiogram (ECG)”. American Journal of Biomedical Sciences, ISSN: 1937-9080, 3/2018
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Minh Đức, “Thiết kế hệ thống truyền – nhận tín hiệu điện tim ứng dụng công nghệ WiFi hỗ trợ theo dõi và chẩn đoán bệnh tim mạch từ xa”. Tạp chí y học thực hành, ISSN 1859-1663, số 960, 2015.
 • Nguyen Thai Ha, Duong Trong Luong, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thu Van “PET Image Quality Evaluation at Upper and Lower Threshold of 18F-FDG dose: A Pilot Study in Vietnamese Patients”. Journal of Science & Technology 128 (2018) 032-035
 • Duong Trong Luong, Hoang Truong Kien, Nguyen Thanh Cong, Nguyen Thai Ha “Illumination Compensation of Facial Image Using Combination Algorithm for Face Recognition”. Journal of Science & Technology 144 (2020) 028-034
 • Dương Trọng Lượng, Nguyễn Thái Hà “ Nghiên cứu thiết kế công cụ hỗ trợ quá trình co bóp của tim”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 145 (2020) 027-032
 • Hoang Truong Kien, Nguyen Hoai Phuong, Hoang Thi Luyen, Nguyen Minh Duc,Duong Trong Luong “Leukocyte (White Blood Cell) Classification with a Multi-stage Support Vector Machine”. Am. J. Biomed. Sci. 2020,12(4),216- 224;doi:10.5099/aj200400216
 • Luong Duong Trong, Duc Nguyen Minh, Ha Nguyen Thai “Design of a customizable and portable pneumatic compression device”. Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). IEEE Conference (2020)
 • Kien Hoang Truong, Duc Nguyen Minh, Luong Duong Trong “ Automatic white blood cell classification using Convolution Neural Network and Support Vector Machine”.Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC). Springer conference (2020)
error: Content is protected !!