THÔNG BÁO THAM DỰ TUẦN LỄ SINH VIÊN NCKH CHUYÊN NGÀNH KTYS.

(Thông báo này thay giấy triệu tập)

Nhân tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học Viện ĐTVT và trường ĐHBK HN, xin mời các bạn sinh viên ngành KTYS tới tham dự buổi Hội nghị sinh viên NCKH ngành KTYS:

Thời gian: 8h30 sáng thứ 3 (ngày 8/5/2018)

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà C10 – Trường ĐHBK HN

Thành phần tham dự:

  • Lãnh đạo và toàn thể giảng viên bộ môn CNĐT và KTYS.
  • Thành phần hội đồng chuyên môn chấm NCKH.
  • Đại diện các công ty TBYT IDSMED và CP Y tế Nhất Minh.
  • Toàn bộ Sinh viên chuyên ngành KTYS.

Nội dung:

  • Phổ biến cho sinh viên các định hướng NCKH của bộ môn,
  • Phổ biến các hướng dẫn và thủ tục khi làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Phổ biến các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết đáp ứng các nhu cầu thực tế.
  • Bảo vệ các đề tài NCKH của các nhóm sinh viên NCKH tại bộ môn.
  • Công bố kết quả và trao giải thưởng.
  • Hội thảo dự kiến kết thúc lúc 12h00.

Đề nghị toàn bộ sinh viên ngành KTYS có mặt tham dự.

Trân trọng cảm ơn.

Bộ môn CNĐT và KTYS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!