Chuẩn đầu ra

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y Sinh được xây dựng dựa trên chương trình gốc của đại học Wisconsin-Madison, bang Wisconsin (Hoa Kỳ). Đại học Wisconsin-Madison là một trong những trường công lập lâu đời nhất và được xếp hạng 3 trong số các trường công lập trên toàn nước Mỹ về nghiên cứu khoa học. Khoa Kỹ thuật Y Sinh tại trường cũng được xếp hạng top 10 về nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Mục tiêu của Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Y sinh là tạo ra một chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, cho phép người học tiếp cận được các thành tựu phát triển mới nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh; cung cấp cho người học các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, phát triển suy luận, nghiên cứu giải quyết các vấn đề chung giữa khoa học kỹ thuật và Y sinh

Các chuẩn đầu ra của Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Y sinh:

  1. Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề chung giữa kỹ thuật và y sinh.
  2. Có khả năng thu nhận, phân tích, biên dịch các dữ liệu từ các cơ thể sống.
  3. Có khả năng làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình để mô tả các hiện tượng y sinh.
  4. Có khả năng giải quyết các vấn đề đạo đức, chuyên môn và xã hội liên quan đến tương tác giữa các hệ thống sinh học và phi sinh học.
  5. Có khả năng tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao. Nắm bắt các vấn đề hiện thời của Kỹ thuật Y sinh.
  6. Có khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp thiết bị y tế, tư vấn kỹ thuật, cơ sinh, công nghệ sinh học
  7. Có khả năng trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả.
  8. Có khả năng dùng tiếng Anh tốt và có thể làm việc ở nước ngoài

Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Y sinh còn:

  1. Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
error: Content is protected !!