GS CHISTOPHER DRUZGALKI (CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ngoài việc thảo luận, trao đổi về các hướng nghiên cứu, các cơ hội hợp tác, Prof. Druzgalki cũng sẽ có một bài nói chuyện về chủ đề “Bioengineering human senses – developments and trends”.
Kế hoạch buổi làm việc như sau: – 09:00-10:00, thứ 6 9/12/2016 : Lecture by Prof. Chistopher Druzgalki (Phòng hội thảo C10)
Thông tin về hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Gs Chistopher Druzgalki
https://web.csulb.edu/colleges/coe/ee/views/personnel/fulltime_emeritus/druzgalski.shtml
www.ieeelaemb.org
Trân trọng kính mời các thầy cô và các em sinh viên đến tham dự.

Cập nhật : Một số hình ảnh về buổi nói chuyện của GS Druzgalki

error: Content is protected !!