Thông báo tuyển sinh cao học

07 May 2016 | Tuyển sinh cao học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TTBGDĐT ngày 15/02/2014, căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước theo các chương trình
đào tạo (danh mục chi tiết trong phụ lục 1).

1. Hình thức và thời gian đào tạo

Hệ tập trung đào tạo theo học chế tín chỉ từ 1 năm đến 2 năm

2. Định hướng đào tạo:

2.1. Định hướng ứng dụng: giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.
2.2. Định hướng nghiên cứu: cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển
khoa học công nghệ, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác
thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành được đào tạo.

3. Hình thức tuyển sinh

3.1 Xét tuyển:
Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu (đối tượng, yêu cầu, chương trình đào tạo xem trong phụ lục 2).
3.2 Thi tuyển:
Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng hoặc thí sinh đăng ký học chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện, yêu cầu xét tuyển mục 3.1. Thí sinh xem tại mục Tuyển sinh trên website của Trường của Viện Đào tạo sau đại học để biết chi tiết đối tượng tuyển sinh và các điều kiện về văn bằng người dự thi, thâm niên công tác, bổ sung kiến thức.
Các môn thi tuyển: 3 môn, gồm: Toán cao cấp, Cơ sở ngành (môn thi phụ thuộc vào chuyên ngành thí sinh đăng ký) và Tiếng Anh.

4. Hồ sơ:

4.1 Hồ sơ dành cho đối tượng xét tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
b) Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp. Thí sinh có bằng tốt
nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp bản xác nhận văn bằng đại học
của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;
c) 01 ảnh hồ sơ cỡ 3 x 4 cm;
d) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);
e) Bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố (nếu có);
f) Bằng/Chứng chỉ Ngoại ngữ;
g) Phí tuyển sinh: 510.000 đồng.

4.2 Hồ sơ dành cho đối tượng thi tuyển:

a) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
b) Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, các chứng chỉ đã chuyển đổi kiến thức (nếu có). Thí sinh học liên thông phải nộp Bằng và Bảng điểm các bậc học trước đại học. Thí sinh đăng ký dự thi theo văn bằng 2 phải nộp Bằng và Bảng điểm văn bằng 1. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;
c) 01 ảnh hồ sơ cỡ 3 x 4 cm;
d) Phí tuyển sinh: 510.000 đồng.

6. Đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển online từ ngày 04/4/2017 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://sdh.hust.edu.vn.
Chú ý: Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh phải đăng ký online trước ngày 26/5/2017.

7. Kế hoạch học bổ sung và thi tuyển

Lịch học bổ sung (dành cho các đối tượng phải học bổ sung): từ ngày 05/6/2017 đến 16/7/2017.

Lịch thi tuyển sinh (dành cho các đối tượng thí sinh thi tuyển): từ ngày 25/8/2017 đến 27/8/2017; Lịch phỏng vấn (dành cho đối tượng thí sinh xét tuyển): từ ngày 28/8/2018 đến 08/9/2017 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nếu có QĐ thay đổi của Bộ GD&ĐT, Nhà trường sẽ có thông báo sau). Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Viện Đào tạo sau đại học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 04 – 38692115 nối máy 103, 105.

Website: https://hust.edu.vn , http://sdh.hust.edu.vn

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHT. Trần Văn Tớp (Đã ký)

(Nguồn: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=132&nid=1800)

error: Content is protected !!