NCS. Nguyễn Thành Trung của bộ môn Công nghệ điện tử và KT y sinh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Vào 8h30 ngày 11/03/2021, tại C1-318, NCS. Nguyễn Thành Trung của bộ môn Công nghệ điện tử và KT y sinh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật điện tử với đề tài: “Nghiên cứu xử lý ảnh SPECT tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành”.
Kính mời Thầy/Cô và các bạn NCS quan tâm tới dự và cỗ vũ cho NCS Trung.

error: Content is protected !!