NCS. Nguyễn Thành Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Vào 8h30 ngày 11/03/2021, tại C1-318, NCS. Nguyễn Thành Trung của bộ môn Công nghệ điện tử và KT y sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài: “Nghiên cứu xử lý ảnh SPECT tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành”. Đây là một đề tài được hội đồng đánh giá rất cao về tính học thuật và khả năng ứng dụng thực tế tại các bệnh viện để hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán bênh.

Xin chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công!
Một số hình ảnh về buổi bảo vệ


NCS Trung đang trình bày luận án

NCS Trung chụp ảnh với hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ

NCS chụp ảnh với hội đồng đánh giá và tập thể hướng dẫn khoa học, đại diện của bộ môn

Đại diện nhà trường chúc mừng NCS Trung

error: Content is protected !!