SEMINAR KỸ THUẬT Y SINH VỚI ĐẠI HỌC CONNECTICUT (USA)

Bộ môn Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông và Bộ môn Kỹ thuật Y sinh, Đại học Connecticut, USA cùng phối hợp tổ chức seminar trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh
Thời gian: 19:30-21:45 ngày thứ 5 (14/10/2021)
Nội dung: giới thiệu các định hướng nghiên cứu; trao đổi về các cơ hội học tập Sau đại học, hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh.
Trân trọng mời các thầy cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.
error: Content is protected !!