HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Chiều 24/05, tại thư viện Tạ Quang Bửu, Hội đồng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Phân ban Điện tử, Đại học Bách khoa đã diễn ra thành công. Hội đồng bao gồm 10 đề tài oral và 12 đề tài poster. Một điểm đặc biệt là hầu hết các đề tài đều nghiên cứu thiết bị, giải pháp chăm sóc sức khỏe. Một điểm chú ý nữa là một nửa số đề tài oral là do các sinh viên ngành KỸ THUẬT Y SINH thực hiện.
Thông tin đầy đủ tại: https://www.facebook.com/story.php?story_NCKH_SV_2023_KTYS

 

error: Content is protected !!