Khóa đào tạo của Siemens Healthineers cho sinh viên ngành KTYS (đợt 2)

Khóa đào tạo của Siemens Healthineers  cho sinh viên ngành KTYS về thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm do các chuyên viên của hãng trực tiếp hướng dẫn, gồm một số buổi offline và online.

Buổi 2,3  : 8h30 sáng thứ 3 và 8h30 sáng thứ 4 (30, 31/5)

Địa điểm : sẽ thông báo sau

Trình bày offline bài giảng về Sinh hóa xét nghiệm.

Siemens có trang web học thuật Pepconnect:  https://pep.siemens-info.com/en-us. Trang này phục vụ cho mục đích giảng dạy và tìm hiểu về các hệ thống máy móc hiện có của Siemens. Sinh viên thực hiện theo các bước sau :

  • Bước 1: Thu thập thông tin email sinh viên và gửi lời mời vào nhóm Pepconnect
  • Bước 2: Hoàn thành khóa kiến thức cơ bản trên Pepconnect
  • Bước 3: Chuyên viên ứng dụng sản phẩm siemens chia sẻ kiến thức offline/online qua Microsoft team hoặc tại Giảng đường của trường.
  • Bước 4: Sinh viên hoàn thành bài thu hoạch và gửi lại giáo viên bộ môn.

Link đăng ký : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uPEaR2dMppkM6unqFr2QB2tAJ_oo0greF1kkh1FZiSw/edit?usp=sharing (sheet buổi 2)

 

error: Content is protected !!