Tham gia và đặt câu hỏi cho các anh chị lãnh đạo các công ty thiết bị Y tế và các thầy cô điều phối chương trình Điện tử Y sinh (ET1, ET-E5).
Thời gian: Tối thứ 7, 9/5/2020 từ 20h30 đến 21h30.
Điền biểu mẫu ngắn 4 câu hỏi để nhận mã Zoom tham gia buổi tọa đàm. https://forms.gle/cdYnHk26zjeNufZN7