Chương trình chi tiết hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 38, năm học 2020- 2021

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, đề nghị lãnh đạo các đơn vị Khoa -Viện triển khai Chương trình chi tiết hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 38, năm học 2020- 2021 như sau:

 • 1014/5/2021:
 • Sinh viên nộp báo cáo tại các bộ môn.
 • Tổ chức phản biện các đề tài tại cấp bộ môn
 • 14/5/2021:
 • Các đơn vị nộp danh sách Hội đồng và chế bản của phân ban về phòng QLNC.
 • 19-21/5/2021:
 • Các đơn vị tổ chức phân ban của Hội nghị và triển lãm sản phẩm theo lịch phân công tại Thư viện TQB.
 • 21/5/2020:
 • Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đánh giá của các phân ban gửi về Phòng QLNC.
 • 25/5/2021:
 • Họp Hội đồng xét giải cấp Trường và xét đề xuất dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2021. Các Chủ tịch và Thư ký Hội đồng có mặt.(Đề nghị các chủ tịch Hội đồng không cử cán bộ đi thay)
 • 0304/6/2021:
 • Triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên. Các đơn vị bố trí sản phẩm triển lãm theo yêu cầu của BTC, hoàn thành khu vực triển lãm trước 12h00 ngày 03/06/2021, tháo dỡ vào 12h ngày 04/6/2021.
 • 04/6/2021:
 • Lễ tổng kết hoạt động SVNCKH và lễ khởi động Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa 2021 tại Hội trường C2. Lãnh đạo các đơn vị, đại diện các Hội đồng, giáo viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên NCKH tham dự.
error: Content is protected !!