NGUYỆN VỌNG CỦA SV VỀ ĐỀ TÀI VÀ GVHD ĐỒ ÁN 1, 3, TTTN, ĐATN (HP mã ET) học kỳ 2021.2

NGUYỆN VỌNG CỦA SV VỀ ĐỀ TÀI VÀ GVHD ĐỒ ÁN 1, 3, TTTN, ĐATN (HP mã ET) học kỳ 2021.2
Văn phòng Trường Điện – Điện tử thông báo: Các sinh viên đăng ký các học phần ĐỒ ÁN 1, 3, TTTN, ĐATN (Mã ET) học kỳ 2021.2 điền đầy đủ thông tin về nguyện vọng dưới đây. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các Khoa Điện tử và Khoa KT Truyền thông phân các em sinh viên về thầy/cô hướng dẫn phù hợp.
Hoàn thành trước 17h00 ngày 23/02/2022.
Nguyện vọng SV về TTTN/ĐATN: https://forms.gle/nZWrmDWUTn8AgcRLA
Nguyện vọng SV về Đồ án 1: https://forms.gle/CNYaKqfhVYgb1zta6
Đồ án 2: Thực hiện tại TT Đào tạo thực hành
Nguyện vọng SV về Đồ án 3: https://forms.gle/vXvstwpkYPWPGNTT6
error: Content is protected !!