Chính sách học phí các chương trình thạc sỹ

Dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối, đang quan tâm theo học tích hợp cử nhân-thạc sỹ (1.5 năm) tại trường ĐHBK Hà Nội.
Ngoài các chính sách về học bổng theo học chương trình Th.S tại ĐHBKHN, đây là chính sách học phí của nhà trường theo học các chương trình thạc sỹ tại trường. Với các chương trình thạc sỹ tiến tiến ELiTECH (học bằng tiếng Anh), mức học phí sẽ gấp rưỡi học phí ở Khoản 2 Điều 1.
error: Content is protected !!