KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KỸ THUẬT Y SINH BỞI AUN-QA

Từ ngày 25-26/7 vừa qua, Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Y sinh (ET-E5) đã được kiểm định bởi AUN-QA, mạng lưới các Đại học Đông Nam Á.
Sau lần kiểm định đầu tiên vào năm 2017 với kết quả cao nhất trong số các chương trình của Đại học Bách khoa Hà Nội được kiểm định, đây là lần tái kiểm định của Chương trình và kiểm định theo bộ tiêu chuẩn version 4.0, mới nhất của AUN-QA.
Về tổng thể, đoàn chuyên gia đánh giá cao về chất lượng của chương trình. Mục tiêu của chương trình đã đạt được thông qua việc sinh viên tốt nghiệp chương trình đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của các nhà tuyển dụng. Một trong những nhận xét của các chuyên gia đánh giá từ AUN-QA là số lượng sinh viên tốt nghiệp từ ET-E5 mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu nhân lực của các công ty.
Đó cũng chính là minh chứng cho cam kết của chương trình.

Đoàn đánh giá AUN-QA và các thầy cô tham gia nhóm kiểm định

Đoàn đánh giá AUN-QA và các đơn vị tuyển dụng

Đoàn đánh giá AUN-QA và các bạn sinh viên ET-E5

Đoàn đánh giá AUN-QA tham quan phòng thí nghiệm của chương trình ET-E5

error: Content is protected !!